Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Zákaznické spektrum

V současnosti dodáváme pro známé zákazníky z průmyslových odvětví strojírenství, automobilový průmysl, elektronika, domácnost, osvětlení, lanovky atd.

Našim zákazníkům zajišťujeme dodávky ve standardních dodacích lhůtách, dodávky ze skladových zásob, vždy se jedná o včasné dodávky dle požadovaného termínu zákazníka. Rozmanité balící prostředky jsou řízeny a spravovány naším oddělením logistiky.

Jednou z našich hlavních předností jsou dodávky středních a malých sérií, neboť díky celkovému objemu výroby poskytujeme našim dodavatelům základní vytížení.

Díky poradenským zkušenostem obou majitelů Silesia-Tech s.r.o. nám zákazníci udělují projekty na snižování nákladů. Díky optimálnímu propojení sítí kontaktů portfólia našich dodavatelů můžeme konstatovat, že jsme schopni ve více než dvou třetinách všech případů nabídnout našim zákazníkům možné snížení nákladů. Obvykle se tyto úspory pohybují ve výši dvoumístného procentního čísla středních hodnot.


Před započetím projektu na snižování nákladů vypracováváme společně se zákazníkem velmi strukturovaný koncept, zaznamenáváme si zkušenosti a potřeby jejich techniků, pracovníků oddělení kvality a logistiky. Následně prokázané potencionální úspory realizujeme na vlastní zodpovědnost. Zákazníka vždy průběžně informujeme o aktuálním stavu.

 

Automotive

Dodáváme produkty pro automobilový průmysl a jeho systémové dodavatele. K těmto produktům patří například systémové komponenty pro konstrukční skupiny motor, převodovka a podvozek (náprava, řízení, brzda) a další.

Automotive 1Automotive 2Automotive 3Strojírenství

Z oblasti strojírenství dodáváme např. součásti dmychadel, vývěv, kompresorů.

Strojírenství 1Strojírenství 2Strojírenství 3Energetika

Z oblasti energetiky dodáváme např. součásti generátorů, statorů, rotorů, tepelných výměníků.

Energetika 3Elektrotechnika

Z oblasti elektrotechniky dodáváme např. součásti rozvaděčů, elektromotorů, spojovací prvky.

Elektrotechnika 1Elektrotechnika 2Elektrotechnika 3Dopravní systémy

Pro dopravní systémy dodáváme např. součásti lanovek, rolny, vodící třmeny, lanové kotouče nebo pérová tělesa.

Dopravní systémy 1Dopravní systémy 2Dopravní systémy 3Textilní průmysl

Z oblasti textilního průmyslu dodáváme např. součásti pletacích, barvících, střihacích a šicích strojů.


Stavební průmysl

Z oblasti stavebního průmyslu dodáváme např. součásti kování, spojovacích a montážních prvků.Aktuality

Více aktualit