Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Výpalky

LS01 LS02

Laserové výpalky

Jako u každého procesu dělení je také u laserového vypalování hlavním cílem oddělit od hlavního polotovaru menší díly pro případné další zpracování. K tomu zahřeje laser polotovar podél řezné linie na tak vysokou teplotu, že u něj dojde k lokálnímu roztavení, vypaření nebo rozpadu. V důsledku toho již není výsledný výpalek nijak spjat s polotovarem a může být vyjmut pro další zpracování.

Výhody laserového vypalování:

  • vysoká flexibilita a možnost kusové výroby
  • v závislosti na zařízení lze laserem stříhat téměř všechny materiály
  • ekonomicky výhodné díky vysoké efektivitě využití materiálu
  • dle materiálu čisté tenké střižné hrany s minimálními nebo žádnými nároky na další opracování
  • gravírování/popis a samotné pálení laserem je zpravidla možné na témže zařízení v rámci jediného pracovního kroku


Kapacity v laserovém vypalování:

  • tloušťka plechu do 20 mm


Aktuality

Více aktualit