Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Výlisky

ST01 ST03

Výlisky

Lisování patří do kategorie tváření (ohýbání/stříhání/tažení) kovů, při kterém nástroj (ohybadlo) zdeformuje případně také vystřihne plech do požadovaného tvaru. Jednotlivými nástroji pak vznikají v plechu další tvary, otvory, ostřihy. Plech se přitom nachází mezi razidlem a matricí. Razidlo se pohybuje směrem dolů, až se zanoří do matrice. Tento proces se dá rozfázovat do 4 kroků. Nejdříve se plech po dotyku razidla ohýbá. Poté dochází ke stříhání, kdy je už vnitřní pnutí v materiálu tak vysoké, že dojde ke zlomení materiálu podél linie střihu. Tzv. výstřižek je pak protlačen pod plech. Když se razidlo vrací zpátky, může mít snahu brát s sebou i samotný plech. V takovém případě je na místě mechanický přidržovač, který vrátí plech zpět na místo.


Kapacity ve výliscích:

  • tloušťka plechu od 0,4 do 10 mm
  • upínací rozměry do ca 2.000 x 500 mm


Aktuality

Více aktualit