Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Tlakové lití

Druckgusswerkzeug Druckgussmaschine

Tlakové lití

Při tlakovém lití je tavenina vstřikována vysokou rychlostí a pod vysokým tlakem do pevné formy. Forma může být složena z jedné ale i více částí (vložek). Touto metodou je možné sériově vyrábět i tenkostěnné a konstrukčně komplikované odlitky. Tlakové odlitky se vykazují hladkým a čistým povrchem, takže není zpravidla nutná žádná další povrchová úprava či dodatečné obrábění. Technologii tlakového odlévání dále rozlišujeme na "lití s teplou komorou" a "lití se studenou komorou". U první ze zmíněných metod je licí komora ponořena v tavenině. Tento postup však lze využít pouze u materiálů, které ve formě taveniny nenapadají součásti licí komory, jako je magnesium nebo zinek. U materiálů jako je hliník nebo měď, které by v kapalné podobě napadaly válec a těleso licí komory, volíme metodu lití se studenou komorou, kde se samotná licí komora nachází mimo nádobu s taveninou.

 

Výhody tlakového lití:

 • vhodné pro tenkostěnné tvarově složitější odlitky
 • vysoká přesnost a stabilita výrobních procesů
 • dobré hodnoty pevnosti
 • hladké plochy a hrany
 • krátký licí cyklus
 • ekonomicky vysoce výhodná technologie


Kapacity v tlakovém lití:

 • hmotnost odlitků od 0,01 do 14kg
 • tlakové licí stroje (teplá i studená komora) s uzavírací silou od 150 do 1600 tun
 • tloušťka stěn odlitku od 0,5mm
 • speciální slitiny, vakuové lití, 3-deskové licí formy
 • neautomatizovaná, částečně nebo úplně automatizovaná licí pracoviště
 • výroba dle ISO 8062
 • CAD-centrum pro zpracování formátů IGS, STP, DWG, DXF


Aktuality

Více aktualit