Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Přesné lití

FG01 FG02

Přesné lití

U přesného lití je používán model z materiálů s nízkou hranicí tání (např. vosk nebo plastická hmota) jako základ pro výrobu keramické formy, ze které se poté odlévá samotný kovový odlitek. U středně velkých až velkých sérií jsou tyto voskové modely sestaveny do tzv. stromečků/hroznů. Takto vzniklé stromečky jsou pak namáčeny do tzv. keramické břečky a následně opískovány žáruvzdorným materiálem a vysušeny. Tento postup se opakuje několikrát (ca 7-10 krát), dokud nemají stěny výsledné skořepiny požadovanou tloušťku (ca 7-10 mm). Následně jsou voskové modely vytaveny a prázdná skořepina je vytvrzena vypálením. Během vypalování jsou odstraněny také poslední zbytky voskových modelů. Pro zajištění plynulého plnění probíhá odlévání kovu často do ještě horké skořepiny. Lití se v závislosti na zvolené slitině provádí v normální či ochranné atmosféře popř. ve vakuu. Po úplném vychladnutí nastává fáze vyjímání odlitku, kdy je skořepina zničena a to buď vibračně nebo vodním proudem.

 

Výhody přesného lití:

Přesné lití vytavitelným modelem je vhodné pro výrobu geometricky složitých a přesných dílů. Tato metoda umožňuje odlití ostrých kontur s vysokou kvalitou povrchu. Hlavní výhodou této technologie je tedy především přesnost a relativně velká konstrukční volnost, kdy je díky vytavitelnému modelu možné vyrobit tvarově složitý dílec s minimální nebo vůbec žádnou potřebou dalšího obrábění.

 

Kapacity v přesném lití:

  • odlitky do hmotnosti 5 kg


Aktuality

Více aktualit