Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Politika kvality

Politika kvality

Q01 Certifikát Q02 

Politika kvality

Politika kvality je základním dokumentem systému řízení společnosti Silesia-Tech s.r.o. Prokazuje schopnost společnosti poskytovat trvale produkty služby splňující požadavky zákazníka. Politika kvality vychází z hodnot společnosti a je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

 

Nejvyšší prioritou naší společnosti je spokojenost zákazníků založená na kvalitě, kvantitě a včasnosti dodávek.

 

Politika kvality je realizována na základě těchto principů:

Závazek vedení společnosti

  • Vedení společnosti se zavazuje svojí osobní angažovaností přispívat k naplňování požadavků systému managementu kvality, zlepšování jeho efektivnosti a výkonnosti prostřednictvím stanovených cílů kvality.

Spokojený zákazník

  • Našim cílem je být zákazníkovi plnohodnotným partnerem, na kterého se bude zákazník obracet s důvěrou.
  • Poskytujeme zákazníkovi všechny potřebné informace, informujeme zákazníka o nepředvídatelných okolnostech, hledáme a nabízíme řešení. Jsme si vědomi toho, že plnění dohod zvyšuje náš kredit. S našimi zákazníky jednáme vždy otevřeně, jsme komunikativní a připravení řešit problémy.

Spolupráce s dodavateli

  • Ve spolupráci s  našimi dodavateli dlouhodobě vytváříme prostředí vzájemné důvěry a výhodné spolupráce.

Týmová spolupráce, kompetence pracovníků

  • Jsme si vědomi toho, že kompetence našich pracovníků je zásadní pro realizaci kvalitního produktu, proto pro naše pracovníky vytváříme podmínky pro stálé vzdělávání.
  • Základem našeho úspěchu je optimální týmová práce. Ta je zajištěna kombinací odborných činností, vzdělání, zkušeností a průběžné komunikace v týmu.

 

Na rozdíl od mnoha jiných průmyslových zastoupení a především obyčejných obchodních agentur nese Silesia-Tech s.r.o. plnou zodpovědnost za kvalitu produktů. U našich dodavatelů zajišťujeme trvalé dodávky bezchybných produktů. Průběžně provádíme audity u našich dodavatelů, optimalizujeme zkušební dokumenty, pečlivě sledujeme účinnost nápravných opatření. Požadavky na vzorkování dle VDA nebo PPAP, způsobilost strojů a procesů jsou součástí našich standardních postupů.

Zejména v průběhu výrobní série jsme přítomni u našich dodavatelů a společně dolaďujeme parametry výroby.

Bezchybné řízení výkresů a dat stejně tak jako jejich změny jsou v naší společnosti bedlivě sledovány.

Na základě našich zkušeností v automobilovém průmyslu klademe mimořádný důraz na bezpečnost procesů a řádnou dokumentaci.

Pokud by se skutečně objevily vadné produkty u našich zákazníků, tak je naše reakce na tuto záležitost měřena v hodinách. Je-li to z technického a časového hlediska možné, tak vyzvedneme zboží k dodatečné úpravě, v opačném případě zajistíme bezplatnou dodávku náhradních dílců.

 

 

Aktuality

Více aktualit