Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

O společnosti

Silesia-Tech s.r.o. je úspěšná a moderní inženýringová kancelář s vysokou úrovní servisu, inženýringových a poradenských služeb. Od založení společnosti v roce 2002 se zaměřujeme na dodávky pro automobilový, strojírenský, elektronický průmysl a výrobce lanových drah. Společníci Silesia-Tech s.r.o. očekávají, že společnost bude i nadále úspěšná a její růst bude nadprůměrný.  

Silesia-Tech s.r.o. v žádném případě nefunguje jako obyčejný zprostředkovatel, nýbrž je plnohodnotným smluvním partnerem stávajících zákazníků. Plně zodpovídáme za kvalitu, termíny a množství dodávek. Našim dlouholetým zákazníkům dodáváme dle jejich požadavků nejen sériové díly ale také příslušné nářadí a přípravky.

Naše společnost klade velký důraz na stálé a dlouholeté vztahy jak se zákazníky tak i s dodavateli, proto neustále pečujeme a rozšiřujeme naši databázi zákazníků a dodavatelů. Naši dodavatelé sídlí převážně ve východní Evropě. Jelikož se sídlo naší společnosti nachází v Opavě, tak jsme našim dodavatelům velmi nablízko. 

Naše oddělení projektmanagementu doprovází naše zákazníky i dodavatele od samotného počátku projektu, tj. počínaje myšlenkou, přes tvorbu konstrukce a dokumentace, výrobu prototypů a prvních vzorků až po schválení vzorků pro následnou sériovou výrobu. 

Zahájení sériové výroby stejně jako následné plánování a zpracování objednávek až po dodávky náhradních dílů jsou pod neustálým dohledem oddělení logistiky.

Naše služby dále zahrnují následující oblasti:

  • technická podpora zákazníkům při realizaci projektu a výrobě 
  • efektivní zpracování poptávek 
  • reklamační řízení a implementace trvalých nápravných opatření 
  • audity u našich dodavatelů za/bez účasti našich zákazníků
  • profesionální podpora při řešení technologických, technických a konstrukčních otázek u našich zákazníků 
  • neustálá akvizice nových zákazníků a dodavatelů  

 

Vize

Nejvyšší prioritou naší společnosti je spokojenost zákazníků založená na kvalitě, kvantitě a včasnosti dodávek. Považujeme se za západoevropsky orientovaného partnera se sídlem ve východní Evropě. Plnohodnotně reprezentujeme a realizujeme zájmy našich zákazníků. Optimální komunikace a implementace požadavků je zajištěna rozdělením odpovědnosti vedení mezi dva majitele Martina Slaneho a Johannese Seilerna-Aspanga na péči o dodavatele a péči o zákazníka v místě jejich sídel.

Naše zkušenost ukazuje znovu a znovu, že přímé obchodní kontakty západoevropských zákazníků ve východní Evropě se vyznačují nejčastěji počáteční euforií a úsporami nákladů. 

Z dlouhodobého hlediska však zjišťujeme nedostatky v trvalé udržovatelnosti nabídek a zklamání z nedodržených slibů východoevropských dodavatelů.

Naším hlavním úkolem je odstranění jazykových bariér, vytvoření pevných a dlouhodobých obchodních vztahů, ukotvení úspor nákladů a trvalé zajištění požadovaného účinku.

Naším nejdůležitějším cílem je úspěch a maximální spokojenosti našich zákazníků a obchodních partnerů.

Aktuality

Více aktualit