Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Nízkotlaké lití

NDG 01 NDG 02

Nízkotlaké lití

metoda nízkotlakého lití představuje pracovní postup, během kterého je tavenina vytlačována z udržovací pece keramickou trubicí vzhůru do dutiny samotné licí formy. Přitom je využíváno principu podtlaku. Na hladinu taveniny působí přetlak, díky kterému je tavenina plynule natlačována do formy.

Udržovací pec zde slouží pouze k udržení taveniny na požadované teplotě a ne k roztavení kovu.

Díky tomuto, pro nízkotlaké lití charakteristickému uspořádání "pec-plnící trubice-forma", je dosaženo kontrolovaného tuhnutí materiálu. Odpadá tak potřeba složité a nákladné vtokové soustavy a chlazení.


Výhody nízkotlakého lití:

Charakteristickou vlastností nízkotlakého lití je efektivní způsob plnění formy vhodný pro tenkostěnné a plošně větší odlitky. Díky kontrolovanému plnění s minimálními turbulencemi a řízenému tuhnutí taveniny se nízkotlaké odlitky vykazují velmi jemnou a těsnou materiálovou strukturou bez porozity, vysokou přesností, dobrými mechanickými vlastnostmi a kvalitním povrchem. 


Kapacity v nízkotlakém lití:

  • hmotnost odlitku do 20 kg
  • pro sériové osově symetrické díly (pouzdra, tělesa kompresorů, apod.)
  • vhodné pro malé až střední výrobní dávky
  • možnost vkládání mosazných nebo ocelových zálitků (matice, ložisková pouzdra, čepy, atd.)
  • zkušené nástrojárny


Aktuality

Více aktualit