Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Lití do pískové formy

SG01  SG02

Lití do pískové formy

Odlévání do písku se řadí do kategorie lití do ztracené formy. Na jednu polovinu modelu odlitku je nasazen formovací rám, který je poté zaplněn speciální směsí pojiva a slévárenského písku. Výplň je pak vibračně nebo tlakově zpevněna a model vyjmut. Stejným postupem je pak zhotovena i druhá polovina pískové formy. Obě poloviny jsou poté spojeny popř. jsou přidána jádra a výsledná forma je naplněna taveninou. Při vyjímání odlitku po odlití je písková forma zničena.

 

Výhody lití do pískové formy:

Lití do písku je flexibilní a vhodné jak pro malé tak velké odlitky. Odlitky se dále vykazují dostačující přesností a dobrou kvalitou povrchu. Tato technologie je vhodná pro složitě členěné díly s požadavkem na použití vložených jader. Z ekonomického hlediska je lití do písku výhodné pro malé série díky nízkým nákladům na modelové zařízení a krátkým dodacím termínům. Konstrukční změny bývají zpravidla snadno proveditelné.

Kapacity v lití do pískové formy:

  • odlitky do hmotnosti 400kg
  • max. rozměry 1800 x 1800 x 300 mm


Aktuality

Více aktualit