Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Kontakt

Vedení společnosti

Ing. Martin Slany

Společník

Mobil: +420 603 532 306

E-mail: martin.slany@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: německý a anglický jazyk

 

 

 

Johannes Seilern-Aspang

Společník

Mobil: +430 664 34 222 97

E-mail: johannes.seilern-aspang@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: německý a anglický jazyk

 

 

 

Miroslav Študent

Jednatel

Mobil: +420 770 199 595

E-mail: miro.student@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: německý, anglický a ruský jazyk

 

 

Asistentka vedení společnosti

Mgr. Michaela Biová

Asistentka vedení společnosti

Mobil: +420 734 750 097

E-mail: michaela.biova@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: německý a anglický jazyk

 

 

Blanka Klimešová

Office Assistant

Mobil: +420 734 750 733

E-mail: blanka.klimesova@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: německý a anglický jazyk

Oddělení Projektmanagementu

Jan Babic

Project manager

Mobil: +420 734 750 735

E-mail: jan.babic@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: anglický jazyk

 

Dan Šustai

Project manager

Mobil: +420 732 560 985

E-mail: dan.sustai@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: anglický jazyk

 

 

Oddělení logistiky

Lenka Gebauerová

Logistika - Prodej

Mobil: +420 734 750 736

E-mail: lenka.gebauerova@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: německý a anglický jazyk

 

Helena Feilhauerová

Logistika - Prodej

Mobil: +420 730 892 777

E-mail: helena.feilhauerova@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: německý a anglický jazyk

Ing. Kamila Mrůzková

Logistika - Nákup

Mobil: +420 734 750 007

E-mail: kamila.mruzkova@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: německý a anglický jazyk

 

Radana Jurčková, DiS.

Logistika - Nákup

Mobil: +420 774 055 408

E-mail: radana.jurckova@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: německý a anglický jazyk

 

Marie Bílková

Logistika - Nákup

Mobil: +420 730 514 700

E-mail: marie.bilkova@silesia-tech.cz

Jazyková vybavenost: anglický jazyk

Logistik Center

Jan Armlich

Skladník

Mobil: +420 733 642 515

E-mail: jan.armlich@silesia-tech.cz

 

 

Martin Horák

Skladník

Mobil: +420 734 750 051

E-mail: martin.horak@silesia-tech.cz

Jaromír Vítek

Skladník

Mobil: +420 734 750 734

E-mail: martin.horak@silesia-tech.cz

 

Aktuality

Více aktualit