Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Kokilové lití

KG01 KG02

Kokilové lití

Kokilové lití je obzvláště vhodná metoda pro odlévání hliníku, magnesia a mosazi. Pro výrobu kokil (forem) se nejčastěji používá litina. Před litím jsou funkční plochy kokil ošetřeny speciálním dělícím nátěrem z kaolinu nebo podobného materiálu. Pro tvary které nelze odformovat se často používají např. písková jádra. Ta jsou po odlití zničena. V porovnání s litím do písku je ale díky lepší tepelné vodivosti kokily dosaženo rychlejšího tuhnutí. Tím vzniká odlitek s relativně jemnou a těsnou materiálovou strukturou, který ale vykazuje lepší mechanické vlastnosti oproti odlitku z téhož materiálu litého do písku.

Výhody kokilového lití:

Kokilový odlitek má díky rychlejšímu tuhnutí lepší mechanické vlastnosti a relativně jemnou a těsnou materiálovou strukturou. Další výhody jsou malá porezita, přesnost a kvalitní povrch. V neposlední řadě je u hliníkových kokilových odlitků třeba zmínit i odlehčení dílu oproti litině a to až o dvě třetiny původní hmotnosti. Neodformovatelné tvary a dutiny je možné řešit pomocí jader. Kokilové lití je vhodnou volbou pro výrobu středně velkých odlitků pro série mezi 1.000 a 10.000 kusy a minimální výrobní dávce od 100 ks. Pro vyšší objemy u dílů do hmotnosti 20 Kg doporučujeme raději metodu nízkotlakého lití.

Kapacity v kokilovém lití:

  • odlitky do hmotnosti 30 kg
  • pro středně velká přístrojová tělesa, víka pohonných jednotek, stojany, atd.
  • možnost vkládání mosazných nebo ocelových zálitků (matice, ložisková pouzdra, čepy, atd.)
  • zkušené nástrojárny
  • životnost kokily je závislá na geometrii odlitku, slitině a materiálu formy


Aktuality

Více aktualit