Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Historie

Založení společnosti (2002)

Silesia-Tech s.r.o. byla založena panem Ing. Martinem Slanym v roce 2002. Díky jeho vysokoškolskému technickému vzdělání a dlouholetým zkušenostem v mezinárodní poradenské společnosti se zaměřením na průmyslovou činnost má Martin Slany široké technické znalosti. Martin Slany mohl tak dlouhá léta pracovat jako strojní inženýr v Německu a Rakousku na projektech zaměřených na racionalizaci, přemístění výroby a úsporu nákladů a získávat tak zkušenosti se západoevropskými zákazníky a jejich požadavky a očekáváními.

 

Činnosti (2002 – současnost)

Na počátku činnosti se společnost zaměřovala na realizace aktivního zušlechťovacího styku mezi rakouskými a německými zákazníky a českými dodavateli. Jednalo se především o zušlechťovací pracovní kroky jako montáž, řezání, vrtání, řezání závitů, povrchová úprava automobilových komponentů. Následně se k těmto činnostem přidala výroba kokilových odlitků a tlakových odlitků z hliníkových slitin. S touto výrobní činností souvisela rovněž výroba licích forem, ostřihávacích nářadí a přípravků na opracování.

S neustále vzrůstající spokojeností našich výhradně západoevropských zákazníků narůstaly i jejich poptávky a požadavky na dodávky dalších strojírenských dílů. Z toho důvodu naše společnost rozšířila své dodavatelské a produkční spektrum o následující oblasti: 

  • soustružené dílce
  • frézované dílce
  • lisované dílce
  • laserované komponenty
  • výkovky
  • povrchová úprava (prášek, KTL, sítotisk, tryskání, leštění atd.)

 

Strategické partnerství (2004)

V roce 2004 do společnosti přichází jako externí poradce pan Johannes Seilern-Aspang a spolu s ním i široká základna kontaktů nejen z oblasti automobilového průmyslu ale i jiných průmyslových odvětví. Tato skutečnost ještě více podpořila do té doby již tak významný růst společnosti. V roce 2009 přebírá Johannes Seilern-Aspang plnou zodpovědnost za prodej a akvizici nových zákazníků a od roku 2011 působí jako aktivní společník Silesia-Tech s.r.o. V rámci optimálního rozdělení odpovědností vedení se Martin Slany věnuje akvizici nových dodavatelů, organizaci kanceláře v Opavě a speciálním projektům v sídlech dodavatelů.  

 

Přemístění výroby (2006 – současnost)

V následujících letech jsme na základě požadavků našich zákazníků realizovali přemístění stávající výroby tlakových, nízkotlakých a kokilových odlitků z Rakouska, Itálie, Německa a dokonce Indie. Vše kolem přemístění výroby bylo provedeno na naši plnou zodpovědnost: převezmeme nářadí od stávajícího dodavatele, přezkoumáme stav nářadí a postaráme se o hladkou adaptaci nářadí a opětovné vzorování u nového dodavatele. Takovéto přemístění výroby plánujeme s vysokou přesností den po dni, aby nebyla ohrožena jistota dodávek zákazníkovi.

Zatímco pro nákupčí je přemístění stávající výroby a nářadí obávanou záležitostí, pro Silesia-Tech s.r.o. představuje odzkoušenou a zaběhlou výzvu. V uplynulých letech jsme úspěšně realizovali přes 90 přemístění nářadí a jejich následnou výrobu odlitků.

 

Organizace společnosti (2009 – současnost)

Naše kancelář je prioritně západně organizovaná, a proto také německy vedená.  Kancelář se skládá ze tří oddělení:

a)        Projektmanagement je zodpovědný za nové dílce, změny dílců, úpravy nářadí

b)        Logistika má na starosti objednávky sériových dílů, jejich plánování, dopravu

c)        Finanční a mzdové účetnictví

V roce 2011 se počet zaměstnanců zvýšil na sedm osob a sídlo společnosti bylo přemístěno do prostornějších a reprezentativnějších kancelářských prostor v Beethovenově ulici v Opavě.

 

Full Service (2011 – současnost)

Zavedením rakouského softwaru podnikového plánování zdrojů jsme rovněž přijali mezinárodní standard. V současnosti jsou potřeby našich zákazníků přenášeny do našeho systému prostřednictvím EDI a v rámci předem stanovených rámcových množství disponujeme jimi samostatně. Sériové díly dodáváme ze skladových zásob do 10 pracovních dnů. Dodávky a jejich doprava jsou z 99% realizovány "frei Haus" včetně proclení. Správa balících prostředků je vedlejším produktem našeho softwaru.

Aktuality

Více aktualit