Czech German English

...lowcost sourcing in perfection...

Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.

Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 

V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  

Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.

Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Dodavatelé

Naši dodavatelé jsou důležitým pilířem našeho úspěchu. Silesia-Tech s.r.o. ve spolupráci se svými dodavateli je schopna najít praktická řešení ve zjevně bezvýchodných situacích. Abychom mohli našim zákazníkům nabídnout prvotřídní produkty a nejlepší služby, hledáme neustále nové partnery. Naši dodavatelé se musí vyznačovat trvale vysokou úrovní kvality, konkurenceschopnými cenami, skvělou spolehlivostí dodávek a připraveností k inovacím.

Naše společnost pěstuje dlouholetá partnerství plná důvěry a respektu s našimi dodavateli, která jsou oboustranně výhodná. Spolupráce se Silesia-Tech s.r.o. zajišťuje našim dodavatelům trvalý růst, neboť úspěšnost společnosti Silesia-Tech s.r.o. ve výběrových řízeních v rámci nových projektů činí 40%.

Zisk přinášející spolupráce mezi Silesia-Tech s.r.o. a našimi dodavateli se vyznačuje dále následujícími znaky:

  • zakázky pro dodavatele s omezenou prodejní činností
  • výhoda dlouholetých zakázek
  • prezence Silesia-Tech s.r.o. u zákazníka v sídle společnosti
  • transparentní a otevřené partnerství s dodavateli na základě návštěv zákazníka u našich dodavatelů
  • široká základna kontaktů
  • kooperace s finančně stabilním partnerem

Cílem společnosti Silesia-Tech s.r.o. a jejich dodavatelů je neustále vzrůstající spokojenost našich zákazníků, permanentní optimalizace našich procesů a trvalá úspěšnost naší společnosti.

 

Aktuality

Více aktualit